Καλώς ορίζουμε τα προσφυγόπουλα από τα HOT SPOT στα σχολεία της πόλης μας.

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf2

Διαβάζουμε από τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου 1989 και υπογράφηκε στις 26 Ιανουαρίου 1990.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Όλα τα παιδιά έχουν αυτά τα δικαιώματα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τη φυ-
λή,τη θρησκεία ή τις ικανότητες που έχουν, ανεξάρτητα από τον τρόπο σκέψης τους,
το τι λένε, την οικογένεια που ανήκουν. Ανεξάρτητα τι γλώσσα μιλάνε, με τι ασχο-
λούνται οι γονείς τους,εάν είναι αγόρια ή κορίτσια, τις παραδόσεις που έχουν, εάν
έχουν κάποια αναπηρία, ή εάν ανήκουν σε πλούσια ή σε φτωχή οικογένεια. Κανένα
παιδί δεν πρέπει να μεταχειρίζεται άδικα σε αυτή τη βάση.

ΑΡΘΡΟ 28: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε εκπαίδευση καλής ποιότητας. Πρέπει να ενθαρρύ-
νονται να πάνε στο σχολείο μέχρι την υψηλότερη τάξη που μπορούν.

ΑΡΘΡΟ 29: ΣΚΟΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εκπαίδευση των παιδιών πρέπει να τα βοηθά να χρησιμοποιούν και να αναπτύ-
ξουν το ταλέντο και τις ικανότητές τους. Πρέπει επίσης να τα βοηθά να μάθουν να
ζουν με ειρήνη, να προστατεύουν το περιβάλλον και να σέβονται τους άλλους αν-
θρώπους.