Πρόγραμμα μαθημάτων-Δευτέρα 24 Νοέμβρη 2014

PROGRAMMA2014

Αρχίζουν τα αλληλέγγυα μαθήματα στον ΙΣΤΟ. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια μπορούν να απευθύνονται στο χώρο του ΙΣΤΟΥ. Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς.

Καθημερινά 17.45-21.00 θα υπάρχει κάποιος γονιός στον ΙΣΤΟ για να ενημερώνει τον τρόπο που θα λειτουργούν τα μαθήματα  και πως μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος μαθητής είναι να έρθει ο κηδεμόνας του παιδιού στο χώρο , να ενημερωθεί από την ομάδα που οργανώνει τα μαθήματα και να συμμετέχει στη λειτουργία των μαθημάτων.

Advertisements