ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ

Την Κυριακή, 16 Νοέμβρη 2014 στις 5.00 μ.μ.θα γίνει συζήτηση στον ΙΣΤΟ για τον τρόπο οργάνωσης της ομάδας αλληλέγγυων μαθημάτων. Η συνάντηση είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο και καλούνται κυρίως οι γονείς , μαθητές και εκπαιδευτικοί γαι να συζητήσουν τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της ομάδας.

Advertisements