ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ «ΑΝΑΔΡΑΣΗ» ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Λόγω των εξελίξεων στην ΕΡΤ οι σημερινές συναντήσεις της αμάδας «ανλαΔΡΑΣΗ» και της ομάδας Μαθημάτων Μουσικής Τεχνολογίας ακυρώνονται

Advertisements