«ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ στον ΙΣΤΟ

freedom

donpsychote

Το «πολιτικό καφενείο» του Ιστού έχει ως σκοπό να ενισχύσει την πολιτική ζύμωση στο χώρο, να ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων, να ενισχύσει την πολιτική φωνή του Ιστού στην κοινωνία, να βοηθήσει την συνέλευση του χώρου να παίρνει, σε λιγότερο χρόνο και πιο ευέλικτα, αποφάσεις για θέματα πολιτικής επικαιρότητας (ή μη).

Κάθε Πέμπτη, στις 20.00, συναντιόμαστε στον Ιστό και συζητάμε πολιτικά θέματα, που έχουν αποφασιστεί από την προηγούμενη συνάντηση και για τα οποία ενημερώνεται και η Ανοιχτή Συνέλευση του χώρου.

Η συζήτηση θα γίνεται κυκλικά με τοποθετήσεις από όλους. Θα υπάρχει συντονιστής, διαφορετικός σε κάθε συνάντηση. Στο τέλος θα κατατίθενται οι προτάσεις από όλους τους συμμετέχοντες. Η ύπαρξη εισηγητή είναι δεκτή και θεμιτή εφόσον έχει προετοιμάσει κάποιο θέμα (η κουβέντα θα γίνεται επί «ίσοις όροις»), η εισήγηση θα διαρκεί εύλογο χρόνο. Οι εισηγήσεις δεν θα έχουν την μορφή εκδήλωσης (εκτός εάν αποφασίζεται να υπάρξει εκδήλωση με ομιλητή, σε άλλη μέρα και ώρα από την προκαθορισμένη).

Η διάρκεια της συνάντησης θα είναι 3 ώρες και, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από τους συμμετέχοντες, μπορεί να συνεχίζεται και πέραν αυτού ή στην επόμενη συνάντηση.

Το πολιτικό καφενείο θα καταλήγει σε δράσεις ή κείμενα ή μπροσούρες πολιτικού περιεχομένου, που θα συνδιαμορφώνονται και θα αποφασίζονται από την Ανοιχτή Συνέλευση του Ιστού και θα εκφράζουν τις θέσεις του χώρου.

Ο τρόπος λήψης αποφάσεων θα είναι η αμεσσοδημακρατία και η συναίνεση. Οι απόψεις θα μπορούν να εκφράζονται ή να κατατίθονται και μέσω του φόρουμ του Ιστού στο διαδίκτυο, αλλά είναι θεμιτό να γίνεται αυτοπροσώπως για να υπάρχει μια πιο γόνιμη συζήτηση.

Σας περιμένουμε όλους κάθε Πέμπτη, είτε δίπλα στη σόμπα, είτε κάτω από τα δέντρα στην κατάληψη του Ιστού.

Advertisements