ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΣΤΟΝ «ΙΣΤΟ»

Reuse-Button-Colour-e1317116726744

Η ομάδα Κοινωνικής Οικονομίας-Αυτάρκειας στα πλαίσια των κύκλων εργαστηρίων Αυτομόρφωσης και Κοινωνικής Παραγωγής, συγκεντρώνει στον «Ιστό» παλιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές (ακόμα και αν δεν λειτουργούν) με σκοπό την επανάχρηση εξαρτημάτων τους κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.

Ξεθάψτε λοιπόν από τα υπόγεια και τα πατάρια τους «νεκρούς» υπολογιστές και εκτυπωτές σας…

Επαναχρησιμοποιούμε… Δημιουργούμε… Ανακυκλώνουμε…

Δεν πετάμε τίποτα!

Advertisements