σάββατο 24 νοεμβρίου… τμήμα μουσικής προπαιδείας

Τα μαθήματα του τμήματος Μουσικής Προπαιδείας του Κοινωνικού Ωδείου για παιδιά από 4 ετών, έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, ώρα 2:30-3:30 μ.μ. στο χώρο του Ιστού.

Advertisements