ανοιχτή συνάντηση ομάδας "κοινωνικής αλληλεγγύης"

ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
6:30 μ.μ. – 8:00 μ.μ., στον Ιστό

θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνάντηση αμάδας «κοινωνικής αλληλεγγύης», στο χώρο του Ιστού, για συντονισμό δράσεων

Advertisements