Ομάδα στήριξης μαθητών

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 18.30-20.00 (στο χώρο του ΙΣΤΟΥ),  καλούνται οι φίλοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα,  για να αποφασίσουν  τον τρόπο δράσης τους.

Advertisements