ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Θέματα συνέλευσης

1. Τρόπος λειτουργίας συνέλευσης
2. Οργάνωση προγράμματος λειτουργίας χώρου
3. Δημιουργία ομάδων δράσης – τρόπος λειτουργίας τους

Σας καλούμε όλους εκεί

Advertisements