ΙΣΤΟΣ κειμενο συνεννοησης

Ζούμε σε μία περίοδο έντονης πολιτικής οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κρίσης σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Στην Ελλάδα η κρίση παρουσιάζεται με εντονότερα χαρακτηριστικά, προβλέπεται ότι θα είναι μακροχρόνια και θα επηρεάσει όλα τα παραγωγικά και δημιουργικά στρώματα της κοινωνίας (εργαζόμενους, συνταξιούχους, νέους, ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης, συνεπείς επαγγελματίες).Η ανεργία καλπάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, μισθοί και συντάξεις κόβονται, η έκτακτη και άδικη φορολογία πλήττει το ήδη μειωμένο εισόδημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού.

Το κοινωνικό κράτος (παιδεία, υγεία κ.λπ) με την πάροδο του χρόνου μειώνεται και η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών χειροτερεύει, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος, έχει καταρρακωθεί, και τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας δεν έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν την κρίση με σεβασμό στον άνθρωπο και στις ανάγκες του.

Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που διογκώνονται και εξαπλώνονται σε όλο και πιο πλατιά στρώματα του πληθυσμού της χώρας μας μάς αναγκάζουν να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη συλλογικής και αλληλέγγυας δράσης για να βοηθήσουμε .τους συμπολίτες μας που πλήττονται από αυτή την κρίση, αλλά και εμάς τους ίδιους, και να διεκδικήσουμε από το κράτος τις υπηρεσίες που οφείλει στους πολίτες.

Αυτή τη στιγμή, σε πολλά μέρη του κόσμου αλλά και στη χώρα μας, οι πολίτες οργανώνονται δημιουργώντας Κοινωνικά Δίκτυα πολιτών που συνεργάζονται και ανιχνεύουν τρόπους κοινής δράσης και αλληλοβοήθειας με στόχο:

  • να ανακουφίσουν τον πόνο και να αντιμετωπίσουν τη βίαιη αλλαγή του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των ιδίων και των συμπολιτών τους
  • να συμβάλλουν στη διατήρηση και στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής
  • να αποδείξουν στην πράξη τη σπουδαιότητα της συλλογικής δράσης εφόσον αυτή διέπεται από την αρχή «Οι άνθρωποι και το περιβάλλον πάνω από τα κέρδη».

 Προτεινόμενο Δίκτυο Κοινωνικής  Αλληλεγγύης στο Χαϊδάρι

 

Κατά καιρούς αρκετοί συμπολίτες μας και εργαζόμενοι στην περιοχή μας (γιατροί, εκπαιδευτικοί κ.ά.) έχουν εκφράσει τη διάθεση να συμμετέχουν στη δημιουργία ενόςΔικτύου Αλληλεγγύης. Η τοπική κοινωνία έχει ανταποκριθεί στο παρελθόν, και μάλιστα γενναιόδωρα σε εκκλήσεις κοινωνικής προσφοράς. Σήμερα, μετά από αρκετές ζυμώσεις και μετά από συνεργασία καταθέτουμε έναν κώδικα συνεννόησης για τηδημιουργία ενός Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Χαϊδάρι βασισμένο στις εξής αρχές:

 

  • To Δίκτυο αλληλεγγύης δεν αναλαμβάνει ευθύνες και υποχρεώσεις του ευρύτερου κράτους. Διεκδικούμε από το κράτος, δεν το υποκαθιστούμε, συμβάλλοντας παράλληλα με τις δυνάμεις μας, με την προσφορά μας και με αλληλοβοήθεια, στη στήριξη όλων των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ανάγκη, ανεξάρτητα από το χρώμα, την ηλικία, το θρήσκευμα, το φύλο και την καταγωγή του καθενός.
  •  Στο Δίκτυο συμμετέχουμε ως άτομα με τις επαγγελματικές, επιστημονικές, κοινωνικές ή άλλες ιδιότητες που ο καθένας επιθυμεί να δηλώσει.
  • Το Δίκτυο

α) λειτουργεί με αυτοδιαχείριση και δημοκρατικές διαδικασίες

β) γίνεται προσπάθεια οι αποφάσεις να λαμβάνονται με συναίνεση.

γ) συνεργάζεται και ανταλλάσσει εμπειρίες, πληροφορίες με παρόμοια Δίκτυα.

  •   Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, την προσφορά, τις ανάγκες, την υποδομή κ.λπ. του Δικτύου οι επιμέρους στόχοι διευρύνονται και αν χρειαστεί αναπροσαρμόζονται.


Στόχοι του κοινωνικού δικτύου αλληλεγγύης

Άμεσοι στόχοι είναι:

 α)Η σύσταση του Δικτύου με την πλατιά συμμετοχή πολιτών που μοιράζονται τις ανησυχίες μας για τη σημερινή κατάσταση και την επιθυμία για αλληλέγγυα δράση.

β) Η εξεύρεση στέγης που θα λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης (κοινωνικό στέκι) και αναφοράς για την υλοποίηση του προγράμματος αλληλοβοήθειας.

γ) Η καταγραφή των άμεσων κοινωνικών προβλημάτων και πρωτοβουλιών ανακούφισης των συμπολιτών μας με πιεστικές ανάγκες που οι κρατικές υπηρεσίες δεν καλύπτουν με επάρκεια

δ)Η παροχή νομικών, ιατρικών, οικονομικών-λογιστικών συμβουλών, κλπ..

Δευτερεύοντες στόχοι είναι να οργανωθούν:

α) Ανταλλακτικά παζάρια (χωρίς χρήματα)

β) Τράπεζα χρόνου

γ) Επιμόρφωση

δ) Παραγωγή – Κατασκευή προϊόντων (σαπούνι, μπύρα, γιαούρτι κ.λπ)

ε) Ψυχαγωγία

στ) Μαθήματα κάθε είδους

ζ) Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές κ.λπ.

Ο ΙΣΤΟΣ δεν έχει χαρακτηριστικά κοινοβίου, είναι δίκτυο ανοικτό στην κοινωνία, οι δε σχέσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι ισότιμες, με σεβασμό και ανεκτικότητα στις διαφορετικές απόψεις.

 

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ