ΟΜΑΔΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

____________________________________________________________________________________

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014____________________________________________________________

ΟΜΑΔΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

«English as a second language for adults who wish to expand their horizons»

Το τμήμα εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας απευθύνεται σε ενήλικες.

Οι συναντήσεις της ομάδας γίνονται σε δύο τμήματα.

Τμήμα Α κάθε Δευτέρα 5:30-6:30 μ.μ.

Τμήμα Β κάθε Δευτέρα 6:30-7:30 μ.μ.  

Περισσότερες πληροφορίες κάθε Δευτέρα λίγο πριν την έναρξη του μαθήματος ή επικοινωνήστε μαζί μας με mail στο istosxaidari@gmail.com

____________________________________________________________________________________

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2013____________________________________________________________   

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

«English as a second language for adults who wish to expand their horizons»

Το τμήμα εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας απευθύνεται σε ενήλικες.

Οι συναντήσεις του ξεκίνησαν την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 και πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, ώρα 6:00-7:15 μ.μ.  

Περισσότερες πληροφορίες κάθε Δευτέρα λίγο πριν την έναρξη του μαθήματος ή επικοινωνήστε μαζί μας με mail στο istosxaidari@gmail.com

______________________________________________________________________________________________________________________________