ομάδα «ΧΟΡΟΥ»

____________________________________________________________________________________

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2013                                                                                                              

Οι συναντήσεις της ομάδας χορού θα συνεχιστούν από τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013, και κάθε Δευτέρα, την ίδια ώρα (8:00 μ.μ).
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Η ομάδα «ΧΟΡΟΥ» του Ιστού, έχει ήδη δημιουργήσει ένα χορευτικό τμήμα ενηλίκων.

Το εύρος των χορών που διδάσκονται στο τμήμα είναι μεγάλο: παραδοσιακοί, latin ή ευρωπαικοί χοροί.

Το Χορευτικό Τμήμα Ενηλίκων συναντιέται κάθε Δευτέρα, ώρα 8:00 μ.μ. στον Ιστό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν απ’ ευθείας σε επαφή με την ομάδα κάθε Δευτέρα λίγο πριν την έναρξη του τμήματος.

_______________________________________________________________________________________________________________________________