ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι πρώτες «ομάδες δράσεις» συγκροτήθηκαν ήδη στον ΙΣΤΟ.
Για να συμμετέχετε σε κάποια από τις ομάδες ή να δημιουργήσετε μια νέα , επικοινωνήστε:
• με τον ΙΣΤΟ στο e-mail istosxaidari@gmail.com
• με τους συντονιστές των ομάδων
• στο χώρο του Ιστού, καθημερινά 18:00-21:00
Στη σελίδα της αντίστοιχης ομάδας ή στη σελίδα του «ημερολογίου» μπορείτε να ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες συναντήσεις των ομάδων.

• oμάδα Κοινωνικής οικονομίας-Αυτάρκειας

Καλλιτεχνική ομάδα

Μουσικοθεατρική ομάδα

• ομάδα Στήριξης μαθητών

• ομάδα Συλλογικής κουζίνας

Ιατρική ομάδα

• ομάδα Βιβλίου

• ομάδα Ανταλλακτηρίου

Συμβουλευτική ομάδα (νομικά, οικονομικά κ.τ.λ.)

• Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

• Ομάδα «Χωρίς Μεσάζοντες»

.