ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για τον ΙΣΤΟ

1. Τι είναι η κίνηση «ΙΣΤΟΣ»; Πως δημιουργήθηκε;
Ο «ΙΣΤΟΣ» είναι ένα Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Δημιουργήθηκε από πολίτες και εργαζόμενους στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, κυρίως στο Χαϊδάρι, που είναι και η «έδρα» του ΙΣΤΟΥ. Οι πολίτες που πήραμε την πρωτοβουλία προερχόμαστε από διάφορα κοινωνικά στρώματα και αποφασίσαμε να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας. Η αρχική ιδέα της «Αλληλέγγυας Κοινωνικής Δράσης» προϋπήρχε, ωρίμασε όμως και υλοποιήθηκε κάτω από το βάρος της πολυεπίπεδης κρίσης και της κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους.

2. Ποιες είναι οι βασικές αρχές του «ΙΣΤΟΥ»;
Ο «ΙΣΤΟΣ» βασίζεται στις αρχές:
 της κοινωνικής αλληλεγγύης
 της συλλογικής προσπάθειας
 του σεβασμού στη διαφορετικότητα
 της ισότητας και της ισονομίας
 της αυτοευθύνης και της κοινωνικής ευθύνης
 της δημοκρατίας
 της οικολογίας
 της «κοινωνικής οικονομίας»
 της αυτοδιαχείρισης, της αυτοοργάνωσης, της αυτάρκειας
και έχει στόχο να
• να «υφαίνει» τον «ιστό» της κοινωνικής συνοχής
• να προάγει την αειφόρο ανάπτυξη και την αρχή: «άνθρωπος και περιβάλλον πάνω από τα κέρδη»
• να ενώσει και παράλληλα να απελευθερώσει δημιουργικές, κοινωνικές δυνάμεις απέναντι στον κοινωνικό και πολιτικό αποκλεισμό
• να συμβάλει στην ενδυνάμωση μιας ανοιχτής & ελεύθερης Κοινωνίας των Πολιτών
• να βοηθήσει τον πολίτη στην «απεξάρτηση» από τον καταναλωτισμό και τις τεχνικές ανάγκες που μας υποβάλει το πολιτικό και το οικονομικό σύστημα.

3. Είναι ο ΙΣΤΟΣ φιλανθρωπική κίνηση;
Η δράση του «ΙΣΤΟΥ» σε καμία περίπτωση δεν είναι με την επικρατούσα λογική «φιλανθρωπική». Στο κέντρο της δράσης του βρίσκεται, φυσικά, ο άνθρωπος και οι συνθήκες που ζει, εργάζεται, σπουδάζει, ψυχαγωγείται, μεγαλώνει τα παιδιά του ή συναντά τους φίλους του, ΟΜΩΣ συγκροτείται πάνω στις αρχές της ισότιμης συμμετοχής, της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της αυτάρκειας, του «συνεταιρισμού» με την ευρύτερη έννοια και όχι στην ελεημοσύνη.

4. Μπορεί ο ΙΣΤΟΣ να υποκαταστήσει την κρατική πρόνοια και να αναλάβει ευθύνες κοινωνικής πολιτικής;
O ΙΣΤΟΣ δεν αναλαμβάνει ευθύνες και υποχρεώσεις του ευρύτερου κράτους. Διεκδικούμε από το κράτος, δεν το υποκαθιστούμε, και παράλληλα συμβάλλουμε με τις δυνάμεις μας, με την προσφορά μας, και με αλληλοβοήθεια στη στήριξη όλων των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από το χρώμα, την ηλικία, το θρήσκευμα, το φύλο, την καταγωγή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

5. Ποιοι είναι οι πρώτοι βασικοί άξονες δράσης του ΙΣΤΟΥ;
Oι βασικοί στόχοι του ΙΣΤΟΥ για την περίοδο που διανύουμε είναι: ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ – ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

Ορισμένες ιδέες και προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί είναι:

1. Νομικές, Ιατρικές, Λογιστικές κ.ά. συμβουλές
2. Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές
3. Εκμάθηση (ή βελτίωση) ξένων γλωσσών
4. Ψυχοκοινωνική στήριξη
5. Διερεύνηση και καταγραφή των κοινωνικών αναγκών
6. Ανταλλαγές προϊόντων, αγαθών ή υπηρεσιών
7. Δημιουργική απασχόληση παιδιών (ζωγραφική, παιχνίδια)
8. Αυτομόρφωση – Εκπαίδευση ενηλίκων (Σεμινάρια, Κύκλους μαθημάτων κ.λπ)
9. Ψυχαγωγία – Πολιτισμός (Ποικιλία δράσεων)
10. Προώθηση , ενίσχυση της συνεταιριστικής ιδέας και της αυτάρκειας.
11. Τράπεζα χρόνου

Ωστόσο ο ΙΣΤΟΣ «…είναι ένα εργοτάξιο διαρκούς οικοδόμησης …» και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, την προσφορά, τις ανάγκες, την υποδομή κ.λπ. οι επιμέρους στόχοι διευρύνονται και αναπροσαρμόζονται.

6. Είναι πολιτική οργάνωση ο ΙΣΤΟΣ; Συμμετέχουν κόμματα και οργανώσεις;
Ο ΙΣΤΟΣ είναι κίνημα πολιτών. Από τις λέξεις Πόλη – Πολίτης δεν μπορεί παρά οι δράσεις του να έχουν πολιτικό, κοινωνικό χαρακτήρα. Στον ΙΣΤΟ δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι κομμάτων, συλλόγων κ.λπ. Ο κάθε πολίτης που συμμετέχει στον ΙΣΤΟ εκπροσωπεί αποκλειστικά τον εαυτό του. Ο ΙΣΤΟΣ δεν ανταγωνίζεται κανέναν και ούτε δαιμονολογεί την παράλληλη συμμετοχή σε άλλες μορφές οργάνωσης της κοινωνίας.

7. Πως θα λειτουργεί ο ΙΣΤΟΣ;
Ο ΙΣΤΟΣ δεν έχει χαρακτηριστικά κοινοβίου, είναι ανοικτός στην κοινωνία, οι δε σχέσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι ισότιμες, με σεβασμό και ανεκτικότητα στις διαφορετικές απόψεις (εκτός από τις ρατσιστικές, φασιστικές κ.λπ). Θα μπορούσε να λειτουργεί και ως ένας τόπος συνάντησης πολιτών και πολιτιστικής έκφρασης, ένα «Κοινωνικό καφενείο».
Αρχές Λειτουργίας:
Αποδοχή: της αυτοθέσμισης, ενός κώδικα συνεννόησης (είναι το κείμενο των ερωτήσεων – απαντήσεων και η 1η Ανακοίνωση)
Απόρριψη: των πρωτοποριών και της αντιπροσώπευσης
Αποδοχή: της πολυσυλλεκτικότητας και της συνδιαμόρφωσης
Απόρριψη: του ρατσισμού και των διακρίσεων

Ο ΙΣΤΟΣ
α) λειτουργεί στο πνεύμα αυτοδιαχείρισης και της αυτοοργάνωσης, μέσα από τακτικές ανοικτές συνελεύσεις. κάθε δύο εβδομάδες (εκτάκτως όταν προκύπτουν λόγοι), όπου θα λαμβάνονται οι αποφάσεις και θα ορίζονται συντονιστικές ομάδες, για τις διάφορες δράσεις και λειτουργίες του
β) δεν είναι μια λέσχη ατελείωτων συζητήσεων που «ροκανίζουν» το χρόνο και μειώνουν την αποτελεσματικότητα
γ) γίνεται προσπάθεια οι αποφάσεις να λαμβάνονται με συναίνεση
δ) συνεργάζεται και ανταλλάσσει εμπειρίες, πληροφορίες, με παρόμοιες πρωτοβουλίες πολιτών.

8. Υπάρχει χώρος για να στεγάσει τον ΙΣΤΟ;
Το θετικό είναι ότι υπάρχουν πολίτες διαθέσιμοι να συμμετάσχουν στην «Αλληλέγγυα Κοινωνική Δράση». «Εν αρχή είναι λόγος», δηλαδή να υπάρχει η ιδέα και οι πολίτες που θα την προάγουν, οι άνθρωποι που θα την υπηρετήσουν. Από τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμοι άνθρωποι και η σαφήνεια στόχων και μεθόδων, πιστεύουμε ότι θα υπάρξει και χώρος που θα στεγάσει τον ΙΣΤΟ.

9. Υπάρχουν άνθρωποι που θα στελεχώσουν τον ΙΣΤΟ;
Εμείς δεν πιστεύουμε στις «πρωτοπορίες», «στα στελέχη» και στους «πεφωτισμένους». Ναι υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία, στην πόλη μας, στην περιοχή μας, που ήδη συμμετέχουν με ενθουσιασμό στον ΙΣΤΟ. Επιπρόσθετα απαντάμε δια στόματος Eliot και Ντέιβις :
«Η σημαντική δουλειά για να προχωρήσει προς την πρόοδο ο κόσμος δεν είναι υπόθεση πεφωτισμένων και τέλειων ανθρώπων» (George Eliot)
«Πρέπει να χτίσουμε μια νέα συμμαχία. Δεν έχει μείνει κανείς για να του απευθύνουμε αιτήματα. Είμαστε εμείς αυτοί που περιμέναμε και πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό που ζητάμε» (Άντζελα Ντέιβις)

10. Πόσο θα διαρκέσει η λειτουργία του ΙΣΤΟΥ; Αν περάσει η κρίση ο ΙΣΤΟΣ θα συνεχίσει την «Αλληλέγγυα, Κοινωνική Δράση;»
Εμείς που συμμετέχουμε στον ΙΣΤΟ πιστεύουμε ότι «την ιστορία τη φτιάχνουν οι παρέες». Και τις παρέες τις δημιουργούν οι άνθρωποι, ανάλογα με την κουλτούρα, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες που έχουν και τους στόχους που μπορούν να συνδιαμορφώσουν. Δεν δημιουργείς όμως απλά παρέες, τις τροφοδοτείς, τις «αιματοδοτείς» με την αλληλοεκτίμηση, την ανεκτικότητα, την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι ακόμα και όταν το αντιλαϊκό και καταστροφικό «τσουνάμι» περάσει, θα εξακολουθήσουν να έχουν διάρκεια οι αξίες της Αλληλεγγύης, της Αλληλοβοήθειας και Κοινωνικής δράσης.

Mail: istosxaidari@gmail.com

 Δεκέμβριος 2011